Dịch thuật tiếng Nga tài liệu Tổ Chức Sự Kiện Thủ Đô Hà Nội

Dịch thuật tiếng Nga tài liệu Tổ Chức Sự Kiện Thủ Đô Hà Nội

Khái niệm Hợp đồng, tức là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên nhằm mục đích xác lập, thay đổi, chấm dứt nghĩa vụ của các bên ( theo Điều 388 BLDS) . Đồng thời, Hợp đồng là một Ngah vi pháp lý, là sự thể hiện ý chí của các bên để làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ. Hợp đồng là loại hành vi pháp lý cơ bản và thông dụng nhất. Ý chí của cá nhân đóng vai trò quan trọng trong Hợp đồng, khi sự thống nhất của các ý chí là thực chất và không trái pháp luật thì nó sẽ làm phát sinh các nghĩa vụ. Nghĩa vụ này ràng buộc các bên như luật pháp. Nói cách khác hiệu lực của Hợp đồng là tạo lập, biến đổi hay chấm dứt một nghĩa vụ.

Trong Luật thương mại Việt Nam không có khái niệm Hợp đồng thương mại, nhưng có thể hiểu Hợp đồng thương mại là hình thức pháp lý của Ngành vi thương mại, là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (ít nhất một trong các bên phải là thương nhân hoặc các chủ thể có tư cách thương nhân) nhằm xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hoạt động thương mại.

Do vậy, hợp đồng kinh tế dân sự chính là sự ràng buộc các quyền và nghĩa vụ của các bên đối với nhau. Vì vậy, việc chuyển ngữ là hết sức quan trọng đối với các đối tác cần dịch thuật công chứng sáng một ngôn ngữ khác

Công ty dịch thuật tiếng Nga là công ty dịch thuật chuyên nghiệp các loại hợp đồng Nga – Việt – Nga và cung cấp phiên dịch, thông dịch viên tiếng Nga chuyên sâu cho các hội thảo hội nghị trong và ngoài nước.

Công ty Dịch thuật và phiên dịch tiếng Nga chúng tôi là công ty cung cấp dịch vụ dịch Nga – Việt chuyên nghiệp với các chuyên ngành chuyên sâu và các ngôn ngữ khác hàng đầu tại Việt Nam. Với đội ngũ phiên dịch, biên dịch viên tiếng Nga dày kinh nghiệm tốt nghiệp các trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội, Đại học QG Hà nội, các thạc sĩ cử nhân từng du học ở nước ngoài, luôn sẵn sàng dịch tài liệu Việt Nga , và dịch thuật Nga Việt và sang các thứ tiếng khác như: Trung, Thái, Pháp, Đức..

 • Dịch thuật hợp đồng tiếng Nga Việt
 • Dịch thuật hợp đồng xây dựng tiếng Nga Việt
 • Dịch thuật hợp đồng bảo lãnh ngân Ngag tiếng Nga
 • Dịch thuật hợp đồng vay vốn tiếng Nga
 • Dịch thuật hợp đồng tín dụng tiếng Nga
 • Dịch thuật hợp đồng thế chấp tiếng Nga
 • Dịch thuật các loại hợp đồng kiểm toán, kế toán tiếng Nga Việt
 • Dịch thuật hợp đồng kinh tế tiếng Nga
 • Dịch thuật hợp đồng chuyển nhượng tiếng Nga
 • Dịch thuật hợp đồng công chứng sang tiếng Nga
 • Dịch thuật hợp đồng thuê mua tiếng Nga
 • Dịch thuật hợp đồng mua bán nợ tiếng Nga
 • Dịch thuật hợp đồng sáp nhập tiếng Nga
 • Dịch thuật hợp đồng thu mua tiếng Nga
 • Dịch thuật hợp đồng cung ứng thiết bị tiếng Nga
 • Dịch thuật hợp đồng đại điện độc quyền tiếng Nga
 • Dịch thuật hợp đồng ngoại thương tiếng Nga
 • Dịch thuật hợp đồng Ủy thác xuất nhập khẩu tiếng Nga
 • Vă các loại hợp đồng tiếng Nga chuyên ngành khác

Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ Phiên dịch cho các hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm, dịch carbin, đàm phán thương mại, dịch trong nhà máy công xưởng, phiên dịch dự án…với đội ngũ biên phiên dịch chuyên nghiệp chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu dịch thuật hồ sơ tài liệu của quý khách. Vậy khi nào bạn có nhu cầu về dịch tiếng Nga hãy liên hệ ngày với chúng tôi để được tư vấn và sử dụng dịch vụ tốt nhất

Xin mời liên hệ với công ty Dịch Thuật và Phiên Dịch tiếng Nga để được tư vấn dịch vụ chuyên nghiệp với mức giá báo giá tiết kiệm nhất!

3.7/5 - (2654 votes)