Dịch thuật báo cáo tài chính tiếng Nga

Dịch thuật báo cáo tài chính, dịch báo cáo tài chính chuyên nghiệp

Contents

Dịch vụ dịch thuật báo cáo tài chính hợp nhất tiếng Nga chuyên nghiệp số 1 tại Việt Nam

Báo cáo tài chính (Financial statement) là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp

Dịch báo cáo tài chính tiếng Nga, kế toán, kiểm toán, báo cáo doanh thu, Dịch báo cáo tài chính hợp nhất, bảng cân đối kế toán tiếng Nga, Đội ngũ dịch thuật tiếng Nga từ các trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Ngân Hàng, Học Viên Tài Chính.

Dịch thuật báo cáo tài chính, dịch báo cáo tài chính chuyên nghiệp

Một bản Dịch tiếng Nga báo cáo tài chính thường bao gồm:
– Dịch tiếng Nga Bảng cân đối kế toán: balance sheet (BS);
– Dịch tiếng Nga  Báo cáo kết quả kinh doanh: income statement;
– Dịch tiếng Nga  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Cash flow statement;
– Dịch tiếng Nga  Bảng thuyết minh báo cáo tài chính: Notes to the financial statements.

Dịch thuật Tiếng Nga cung cấp dịch vụ dịch trong lĩnh vực tài chính – kiểm toán – báo cáo – hội nghị khách hàng. Hồ sơ năng lực công ty, báo cáo thường niên…

Các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Nga mà chúng tôi nhận dịch thuật như:

VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA DỊCH THUẬT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TIẾNG NGA

Đối với các doanh nghiệp có mối liên hệ công việc với các tổ chức nước ngoài, liên quan đến cộng tác, hợp tác kinh doanh, đấu thầu, báo cáo kiểm toán… thì báo cáo tài chính cần phải được dịch ra ngôn ngữ thứ 2.

Đây là trở ngại không hề nhỏ và thường gây đau đầu cho những nhà quản trị của doanh nghiệp. Lựa chọn đơn vị nào dịch thuật báo cáo tài chính vừa phản ánh được chính xác nội dung theo văn bản gốc, vừa thể hiện đúng văn phong và thuật ngữ chuyên ngành lại vừa am hiểu các quy định của luật pháp có liên quan là không hề dễ dàng.

NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ HOÀN THÀNH

1. Dịch thuật báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty sơn Đông Á;
2. Dịch thuật báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty xây lắp Huế;
3. Dịch thuật báo cáo tài chính năm 2014 của công ty COSEVCO;
4. Dịch thuật báo cáo tài chính năm 2014 Công ty DINCO Đà Nẵng ;
5. Dịch thuật báo cáo tài chính của tập đoàn FLC;
6. Dịch thuật báo cáo tài chính của Công ty Phát triển Việt Nam VNP;
7. Dịch thuật báo cáo tài chính của tập đoàn STADLER CHLB Đức:
8.  Dịch thuật báo cáo tài chính của tập đoàn WEPRO CHLB Đức;

5/5 - (7 votes)