Phiên dich tiêng Nga tại Việt Nam

Phiên dịch tiếng Nga cho doanh nghiệp

Phiên dịch tiếng Nga cho doanh nghiệp Việt nam và Liên bang Xô-viết trước đây hay Liên bang Nga và các nước cộng hòa ngày nay, trong đó có các nước sử dụng nhiều tiếng Nga như Ucraina, Belorutsia v.v…vốn có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác từ lâu. Trong suốt hơn 60 […]

Phiên dịch tiếng Nga hội thảo

Phiên dịch tiếng Nga hội thảo/ cho thuê phiên dịch hội thảo chuyên nghiệp Theo các phiên dịch viên thì Nghề Phiên dịch Hội thảo là “nghề làm dâu trăm họ”, nên phải tự rèn luyện, học tập thường xuyên, nếu không thì không thể tồn tại. “Khi thì ngồi thầm lặng trong cabin, lúc […]

Phiên Dịch tiếng Nga tại tp HCM Sài Gòn

Phiên dịch tiếng Nga tại tphcm Sài Gòn Đáp ứng nhu cầu cấp thiết của  các Doanh nghiệp, Cơ quan nhà nước, cá nhân trong việc hợp tác, trao đổi giao lưu với các đơn vị, cá nhân sử dụng Tiếng tiếng Nga trên toàn thế giới. Dịch thuật và phiên dịch tiếng Nga cung […]

Phiên dịch tiếng Nga tại Hà Nội

Phiên dịch tiếng Nga tại Hà Nội Đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các Doanh nghiệp, Cơ quan nhà nước, cá nhân trong việc hợp tác, trao đổi giao lưu với các đơn vị, cá nhân sử dụng Tiếng tiếng Nga trên toàn thế giới. Dịch thuật và phiên dịch tiếng Nga cung cấp […]

Phiên dịch tiếng Nga

Việt nam và Liên bang Xô-viết trước đây hay Liên bang Nga và các nước cộng hòa ngày nay, trong đó có các nước sử dụng nhiều tiếng Nga như Ucraina, Belorutsia v.v…vốn có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác từ lâu. Trong suốt hơn 60 năm qua (từ 1950-2012), mối quan hệ […]