Dịch thuật chuyên ngành

Dịch tài liệu tiếng Nga chuyên ngành

Dịch thuật tài liệu chuyên ngành là gì? Dịch thuật tài liệu chuyên ngành là một lĩnh vực khó, việc chuyển ngữ từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác không chỉ đơn thuần là chuyển nội dung của câu chữ mà còn chuyển cả các yếu tố văn hóa, chính trị kinh tế. Dịch […]

Dịch phụ đề tiếng Nga cho Video Clip – Chèn subttile tiếng Nga cho Phim

1.  Dịch thuật phụ đề cho phim, dịch thuật cho video, dịch thuật clips, chèn subtitle cho phim truyện Dịch vụ phụ đề của phim hoặc video clip thậm chí là các đoạn phim FLV trên Youtube là hoạt động bình thường Quý khách thường thấy trên Internet hoặc các phương tiện truyền thông xã hội. […]