Phiên dịch tiếng Nga Tháp Tùng

Posted by & filed under Ngôn ngữ, Phiên dịch, Phiên dịch tiếng Nga, Phiên dịch tiếng Nga Hà Nội, Phiên dich tiêng Nga tại Việt Nam, Phiên dịch tiếng Nga Tphcm.

Phiên dịch tháp tùng

Phiên dịch tiếng Nga Tháp Tùng   Phiên dịch tháp tùng là loại hình phiên dịch mà phiên dịch viên sẽ tháp tùng đại diện công ty đến tham dự các sự kiện văn hóa, họp hội nghị, tham quan du lịch, đôi khi là một cuộc phỏng vấn hoặc thậm chí là những trường hợp giao tiếp xã hội thông thường. Đây cũng được coi là lĩnh vực khó trong các loại hình dịch thuật, bởi ngoài việc truyền tải những thông… Chi tiết »