Dịch vụ chứng thực bản dịch tiếng Nga

Posted by & filed under Dịch thuật tiếng Nga, Sao y tài liệu tiếng Nga.

Quy trình chứng thực bản dịch tiếng Nga Công chứng bản dịch là việc mang văn bản, tài liệu đã được dịch đến phòng tư pháp quận (huyện) chứng thực chữ ký của người trực tiếp dịch giấy tờ văn bản đó. Thủ tục, trình tự chứng thực chữ ký người dịch trong các giấy tờ, văn bản: 1.Thủ tục: – Trường hợp, người có yêu cầu chứng thực nhưng chưa chọn được cá nhân hoặc tổ chức có năng… Chi tiết »