Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự tiếng Nga

Posted by & filed under Dịch tiêng Nga tại Hà Nội, Dịch tiếng Nga tại Tphcm, Hợp pháp hóa lãnh sự, Ngôn ngữ.

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự tiếng Nga   “Hợp pháp hóa lãnh sự tiếng Nga” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.Leto Việt Nam là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam về lĩnh vực hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ, việc… Chi tiết »