Hợp pháp hóa lãnh sự tiếng nga

Bắt đầu học tiếng Nga như thế nào ?

“Mình đã bắt đầu học tiếng Nga như thế nào ?” Xem như đây cũng là ôn lại kỉ niệm, và chia sẻ kinh nghiệm giúp các bạn muốn và bắt đầu học tiếng Nga. I – Chuẩn bị: + Giáo trình: ✓ Trong hai tháng đầu, mình được học theo giáo trình “Поехали! 1.I. Русский язык для взрослых. Начальный курс” Nhưng theo mình, như cái tên thì giáo trình này dành cho người lớn, bắt đầu học sẽ hơi… Chi tiết »

Bắt đầu học tiếng Nga như thế nào ?

“Mình đã bắt đầu học tiếng Nga như thế nào ?” Xem như đây cũng là ôn lại kỉ niệm, và chia sẻ kinh nghiệm giúp các bạn muốn và bắt đầu học tiếng Nga. I – Chuẩn bị: + Giáo trình: ✓ Trong hai tháng đầu, mình được học theo giáo trình “Поехали! 1.I. Русский язык для взрослых. Начальный курс” Nhưng theo mình, như cái tên thì giáo trình này dành cho người lớn, bắt đầu học sẽ hơi… Chi tiết »